Z CONTROL DE TRÀNSIT 2018-03-07T17:05:22+00:00

El sistema de control de tràfic d’Alphanet proveeix eines als municipis per aconseguir una mobilitat més segura, eficient i sostenible.

Què aconseguim controlant el trànsit?

Aquest sistema permet una immensa millora en la capacitat d’anticipació que ofereixen els avisos en temps real enfront qualsevol anomalia detectada a les imatges enregistrades. Tot aquest procés es realitza de forma automàtica pels nostres sistemes, amb la supervisió tècnica contínua del nostre equip humà.

Però, quin tipus de solucions permet?