Com es pot respectar la proporcionalitat del tractament i captació d’imatges?

Ha d’existir una relació de proporcionalitat entre la finalitat de la captació de imatges i com es tracten les dades.
L’ús de sistemes de videovigilància només és admissible quan no pugui fer-se servir un altre mitjà menys intrusiu per als drets de les persones. Per aquest motiu, el responsable del sistema de videovigilància ha de ponderar la necessitat, la idoneïtat i el risc dels diferents drets de les persones i béns jurídics involucrats.
En aquest sentit, no resultaria proporcional:

  1. La instal·lació de càmeres en espais com serveis, banys, vestuaris, sales de lleure o de descans amb accés restringit, habitacions d’hotels, habitacions de centres assistencials, cel·les de dipòsit de persones detingudes, centres penitenciaris o espais anàlegs a la reclusió, donat que la captació d’aquestes imatges resulta especialment intrusiva respecte el dret d’intimitat;
  2. La utilització de sistemes de videovigilància per controlar el rendiment dels treballadors;
  3. La instal·lació, per controlar a l’alumnat, de càmeres a l’interior de les aules, gimnasos o espais de lleure; i
  4. La captació d’imatges i veu de converses estrictament privades de persones físiques obtingudes a través de sistemes de videovigilància.
2018-05-30T17:02:42+00:00

Leave A Comment