Com es procedeix si es capta la comissió d’un delicte o infracció?

Com es procedeix si es capta la comissió d’un delicte o infracció?

En aquests casos, els fets i les imatges que capten la comissió d’un delicte o infracció han de ser posades en coneixement de l’autoritat competent, i únicament es conservaran amb la finalitat de la posada a disposició a aquestes.

D’altra banda, la LOPD faculta al Ministeri Fiscal i als jutges i tribunals per requerir dades personals incloses en qualsevol sistema d’informació, i per tant les imatges preses per un sistema de videovigilància.

Legalització dels sistemes de videovigilància en àrees municipals de recollida de residus.

Darrerament està sorgint molta demanda d’aquests sistemes a causa de les problemàtiques actualment existents. Cal dir que, com que no hi ha una finalitat de Control de Transit ni Seguretat Ciutadana, la seva legalització cal fer-se seguint les directrius de la LOPD.

Cal destacar que en el moment de la legalització és possible incorporar capacitat sancionadora en cas d’usos indeguts en l’abocament de residus.

2018-03-20T09:01:45+00:00 enero 20th, 2018|0 Comments

Leave A Comment