Es necessita renovació anual dels permisos dels sistemes de Videovigilància Municipal?

Els dispositius fixes (càmeres) amb finalitat de Seguretat Ciutadana requereixen una renovació anual, acreditant que persisteixen els motius que la van originar (art 9.2 Decret 134/1999, de 18 de maig)

Els dispositius fixes (càmeres) amb finalitat de Control de Trànsit no requereixen renovació, i la seva vigència és indefinida (disposició addicional 2 del Decret 134/1999 del 18 de maig).

Es poden usar per Seguretat Ciutadana sistemes amb funció de Fotovermells i Control de Pas veïnal en determinats carrers d’un municipi?

Ambdós sistemes, Fotovermells i Controls de pas, tenen com a finalitat funcions de control del transit i la seva legalització davant la CCDVC ha de ser per regulació de Trànsit.

Tecnològicament alguns d’aquests sistemes permeten també funcions de Seguretat Ciutadana, enregistrant totes les matrícules dels vehicles que circulen per la via controlada, en tal cas cal tenir en compte que serà necessària una legalització paral·lela amb finalitat de Seguretat Ciutadana.

 

2018-05-30T17:14:02+00:00

Leave A Comment