Es necessita renovació anual dels permisos dels sistemes de Videovigilància Municipal?

Es necessita renovació anual dels permisos dels sistemes de Videovigilància Municipal?

Els dispositius fixes (càmeres) amb finalitat de Seguretat Ciutadana requereixen una renovació anual, acreditant que persisteixen els motius que la van originar (art 9.2 Decret 134/1999, de 18 de maig)

Els dispositius fixes (càmeres) amb finalitat de Control de Trànsit no requereixen renovació, i la seva vigència és indefinida (disposició addicional 2 del Decret 134/1999 del 18 de maig).

Es poden usar per Seguretat Ciutadana sistemes amb funció de Fotovermells i Control de Pas veïnal en determinats carrers d’un municipi?

Ambdós sistemes, Fotovermells i Controls de pas, tenen com a finalitat funcions de control del transit i la seva legalització davant la CCDVC ha de ser per regulació de Trànsit.

 

2018-04-26T12:50:52+00:00 enero 17th, 2018|0 Comments

Leave A Comment