Es poden captar imatges de la via pública?

La captació i enregistrament d’imatges a la via pública amb finalitats de seguretat es troba reservada a les Forces i Cossos de Seguretat.

Concretament, la Llei Orgànica 4/1997, de 4 d’agost, regula la utilització de videocàmeres per les forces i cossos de seguretat en llocs públics, i a l’àmbit de Catalunya, el Decret 134/1999, de 18 de maig regula la videovigilància per part de la policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya.
Malgrat això, en determinades ocasions, la instal·lació d’un sistema de videovigilància privat pot captar parcialment imatges de la via pública. En aquestes situacions:

  1. Prèviament no haurà d’haver existit una possibilitat d’instal·lació alternativa;
  2. Resulti imprescindible per a la finalitat de vigilància que es pretén; i
  3. Les videocàmeres hauran d’orientar-se de manera que la captació d’imatges de la via pública sigui la mínima imprescindible.

Per altra banda, l’actual redacció de la nova Llei 5/2014 prohibeix l’ús de càmeres o videocàmeres amb finalitats de seguretat privada per prendre imatges i sons de la via pública, excepte en aquells supòsits prevists a la seva normativa específica, prèvia autorització administrativa per l’òrgan competent en cada cas.

2018-05-30T17:08:30+00:00

Leave A Comment