La visualització d’imatges i el sistema d’enregistrament han de ser accessibles per tothom?

El responsable del tractament haurà de designar les persones concretes que tindran accés a les imatges, fent-les constar al Document de Seguretat com a usuaris/es autoritzats/des. A més, hauran de ser informats/des de les seves respectives obligacions.

2018-05-30T17:09:31+00:00

Leave A Comment