Què és un encarregat del tractament de dades personals?

En ocasions el responsable d’un tractament decideix que una part de les operacions que vol dur a terme amb les dades siguin realitzades per un tercer, algú a qui el responsable del tractament li encarrega la prestació d’un servei que suposa el tractament de les dades per compte seva, per exemple, si contractem a un proveïdor de serveis a internet un espai per allotjar les dades dels nostres clients, o si utilitzem els serveis d’una empresa per recollir les dades que posteriorment tractarem.

Aquest tercer que tracta les dades per compte del responsable del tractament és l’encarregat de tractament, que tot i ser un tercer que accedeix a les dades pot tractar-les sense que li demanem el consentiment a les persones afectades, ja que ho està fent per encàrrec i per compte del responsable del tractament. En tot cas, caldrà regular per escrit la relació en els termes exigits per la normativa de protecció de dades.

2018-05-30T16:41:13+00:00

Leave A Comment