Què és un encarregat del tractament de dades personals?

Què és un encarregat del tractament de dades personals?

En ocasions el responsable d’un tractament decideix que una part de les operacions que vol dur a terme amb les dades siguin realitzades per un tercer, algú a qui el responsable del tractament li encarrega la prestació d’un servei que suposa el tractament de les dades per compte seva, per exemple, si contractem a un proveïdor de serveis a internet un espai per allotjar les dades dels nostres clients, o si utilitzem els serveis d’una empresa per recollir les dades que posteriorment tractarem.

Aquest tercer que tracta les dades per compte del responsable del tractament és l’encarregat de tractament, que tot i ser un tercer que accedeix a les dades pot tractar-les sense que li demanem el consentiment a les persones afectades, ja que ho està fent per encàrrec i per compte del responsable del tractament.

2018-03-20T08:26:13+00:00 febrero 11th, 2018|0 Comments

Leave A Comment