On s’inscriu un fitxer de videovigilància?

On s’inscriu un fitxer de videovigilància?

En el supòsit que hi hagi gravació d’imatges, la inscripció del fitxer de videovigilància s’ha de notificar al Registre de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades o bé, en el supòsit de què el responsable sigui una institució pública, entitat autònoma, consorci i altre entitat de dret públic vinculat a l’Administració de la Generalitat, o ens local, al Registre de Protecció de Dades de Catalunya de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

2018-04-26T12:57:32+00:00 enero 31st, 2018|0 Comments

Leave A Comment