On s’ha d’ubicar el cartell informatiu?

El cartell informatiu s’ha de col·locar, de manera clara i permanent, a l’accés de les zones vigilades. Per exemple:

  1. Als edificis o instal·lacions: s’ha de col·locar en cadascun dels accessos de l’àrea videovigilada;
  2. Als transports públics: s’ha de col·locar en cadascun dels accessos a l’àrea videovigilada, així com a l’entrada dels vehicles sotmesos a videovigilància; i
  3. Als espais oberts: s’ha de col·locar, a una distancia inferior a 50 metres de del límit exterior de l’àrea, en cadascun dels accessos a l’àrea videovigilada.
2018-05-30T17:06:09+00:00