Per a quines finalitats es poden tractar i captar imatges?

Per a quines finalitats es poden tractar i captar imatges?

En base al principi de qualitat de les dades, les imatges i/o veus captades través de un sistema de videovigilància només es poden tractar per a finalitats determinades, explicites i legitimes.

En cas de voler tractar les imatges per una finalitat diferent a la inicial, serà necessari el consentiment de la persona afectada o que una llei ho autoritzi.

2018-04-26T12:53:21+00:00 febrero 5th, 2018|0 Comments

Leave A Comment