Per a quines finalitats es poden tractar i captar imatges?

En base al principi de qualitat de les dades, les imatges i/o veus captades través de un sistema de videovigilància només es poden tractar per a finalitats determinades, explicites i legitimes.

En cas de voler tractar les imatges per una finalitat diferent a la inicial, serà necessari el consentiment de la persona afectada o que es fonamenti en alguns dels supòsit de l’art. 6 del RGPD.

2018-05-30T17:02:12+00:00

Leave A Comment