Quin és el període de conservació de les imatges?

Quin és el període de conservació de les imatges?

A les Instruccions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades com de l’Agència Catalana de Protecció de Dades s’estableix com a criteri general el termini d’1 mes per cancel·lar les imatges captades. No obstant, el període de conservació d’aquestes dades pot ser inferior al mes.

La cancel·lació d’aquestes dades es produeix sens perjudici del bloqueig, amb la finalitat de conservar les imatges a disposició de les administracions públiques, els jutjats i els tribunals per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament. En aquest sentit, les imatges, i si escau les veus, queden fora dels circuits d’explotació habituals. Aquest bloqueig comporta que s’estableixi la custòdia de les imatges i/o veus mitjançant un sistema que permeti el control i enregistrament dels accessos que es produeixin.

2018-03-20T08:51:54+00:00 enero 29th, 2018|0 Comments

Leave A Comment