Quin nivell de seguretat s’ha d’assignar al fitxer de videovigilància?

El responsable  i l’encarregat del tractament tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques han d’aplicar les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc.

En avaluar l’adequació del nivell de seguretat, cal tenir particularment en compte els riscos que presenta el tractament de dades, especialment com a conseqüència de la destrucció, la pèrdua o l’alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o l’accés no autoritzats a aquestes dades.

El responsable i l’encarregat del tractament han de prendre mesures per garantir que qualsevol persona que actua sota l’autoritat del responsable o de l’encarregat i que té accés a dades personals només pot tractar aquestes dades seguint instruccions del responsable, tret que hi estigui obligada en virtut del dret de la Unió o dels estats membres.

2018-05-30T17:07:21+00:00

Leave A Comment