Quin nivell de seguretat s’ha d’assignar al fitxer de videovigilància?

Quin nivell de seguretat s’ha d’assignar al fitxer de videovigilància?

El responsable del tractament ha d’adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin l’autenticitat, la integritat i la confidencialitat de les imatges captades mitjançant càmeres de videovigilància, tot evitant la seva alteració, pèrdua, accés indegut o tractament no autoritzat.
Amb caràcter general, la recollida i el tractament d’imatges de persones identificades requereix l’establiment de les mesures de seguretat de nivell bàsic, sens perjudici que en determinats supòsits puguin ser d’aplicació les mesures de nivell mitjà o alt especificades al Reglament de desenvolupament de la LOPD.
No obstant, es requerirà l’aplicació del nivell de seguretat mitjà si les imatges capturades i tractades ofereixen informació que permet avaluar aspectes de la personalitat o el comportament de les persones. En canvi, en el supòsit que les imatges captades revelin dades de ideologia, afiliació sindical o religió, origen racial, salut o vida sexual, es requerirà l’aplicació del nivell de seguretat alt.

2018-03-20T08:54:30+00:00 enero 26th, 2018|0 Comments

Leave A Comment