Quina és la diferència entre la legalització de videocàmeres de Trànsit i de Seguretat Ciutadana?

Totes les instal·lacions fixes de videovigilància utilitzades en espais públics estan regulades per la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost i autoritzades per la CCDVC, Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya. El Decret 134/1999 del 18 de maig, regula la seva utilització per part de les forces i cossos de seguretat.

Segons la seva finalitat es caldrà sol·licitar l’autorització prèvia corresponent, sigui per Seguretat Ciutadana o bé per Control del Trànsit.

Seguretat Ciutadana: tindran com a objectiu assegurar la protecció dels edificis i les instal·lacions públiques i dels seus accessos; salvaguardar les instal·lacions útils per a la defensa nacional, en els termes que si s’escau fixi la legislació de l’Estat; detectar o constatar les infraccions a la seguretat pública; i prevenir la producció de danys a les persones i els béns, respectant el dret a la intimitat dels ciutadans.

Control de Transit: tindran com a objectiu el control, la regulació, la vigilància i la disciplina del trànsit en les vies públiques. Són autoritats competents per ordenar la instal·lació i ús dels dispositius en les vies públiques competència dels municipis, l’alcalde del municipi respectiu.

2018-05-30T17:12:56+00:00

Leave A Comment