Quin contingut mínim ha de recollir un contracte d’encarregat de tractament?

S’ha d’establir de manera expressa que l’encarregat del tractament només tractarà les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament i que no les utilitzarà per a una finalitat diferent a la que figura en el contracte.

També cal recollir expressament que no comunicarà les dades a tercers, ni tan sols per conservar-les i caldrà que el contracte determini quines mesures de seguretat haurà d’implementar l’encarregat del tractament, entre d’altres qüestions.

El responsable del tractament ha de triar un encarregat que estigui en disposició de complir amb les seves obligacions en matèria de protecció de dades.

2018-05-30T16:57:23+00:00

Leave A Comment