A banda de les obligacions formals, hi ha altres qüestions a tenir en compte si soc responsable d’un tractament?

A banda de les obligacions formals, hi ha altres qüestions a tenir en compte si soc responsable d’un tractament?

Si, hi ha tota una sèrie de qüestions previstes a la normativa que hem de tenir en compte, per exemple, el principi general de que per tractar dades de caràcter personal necessitem el consentiment de la persona a la qual es refereixen, si be, també es possible tractar les dades personals si una llei ens ho permet; en el primer cas estem parlant d’un consentiment informat, per tant cal que la persona conegui les característiques bàsiques del tractament de que seran objecte les seves dades i, en el cas de que estiguem legitimats a tractar-les per una llei, ens haurem d’assegurar de que concorren tots els requisits i condicions previstos per no sol·licitar el consentiment.

Però, per exemple, també hem de saber que les dades a tractar han de ser adequades, pertinents i no excessives en relació a les finalitats per a les qual van ser obtingudes, dit d’una altre manera, només s’hauran de tractar les dades necessàries i no podrem utilitzar-les per a finalitats incompatibles.
I també ens hem d’assegurar de que tractem dades actualitzades, és a dir, exactes i posades al dia, o de que quan les dades ja no siguin necessàries han de ser cancel·lades.

2018-04-26T12:52:31+00:00 febrero 11th, 2018|0 Comments

Leave A Comment