A banda de les obligacions formals, hi ha altres qüestions a tenir en compte si soc responsable d’un tractament?

Si, hi ha tota una sèrie de qüestions previstes a la normativa que hem de tenir en compte, per exemple, l’aplicació del principi de responsabilitat proactiva i demostrable que exigeix que les entitats compleixin les obligacions establertes a la normativa i que estiguin en disposició de provar-ho, o que tinguin un fonament jurídic que els  hi permeti tractar les dades,  que pot ser, per exemple, el consentiment o un contracte.

Però, per exemple, també hem de saber que les dades a tractar han de ser adequades, pertinents i no excessives en relació a les finalitats per a les qual van ser obtingudes, dit d’una altre manera, només s’hauran de tractar les dades necessàries i no podrem utilitzar-les de manera incompatible.
I també ens hem d’assegurar de que tractem dades actualitzades, és a dir, exactes i posades al dia, o de que quan les dades ja no siguin necessàries han de ser suprimides.

2018-05-30T16:55:50+00:00

Leave A Comment