Quines obligacions té un responsable de tractament?

La normativa imposa als responsables del tractaments de dades personals una sèrie d’obligacions, totes elles tenen en comú la idea de que les dades de caràcter personal han de ser protegides.Algunes obligacions són de caràcter previ al tractament de les dades, per exemple existeix l’obligació de portar un Registre d’activitats de tractament que es porten a terme, cal aplicar la protecció de dades en el disseny i per defecte, en alguns casos fer una avaluació d’impacte sobre la protecció de dades.

També existeix l’obligació d’informar, abans de recollir les dades, d’alguns aspectes bàsics del tractament, quan les dades són proporcionades directament per la persona a la qual es sol·liciten les dades. Durant el tractament existeix l’obligació de protegir la informació, implantant una sèrie de mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, descrites en la normativa, i que tenen per finalitat evitar la pèrdua i l’alteració malintencionada o accidental de les dades, així com que no es produeixi un accés o un tractament no autoritzats de les dades personals, unes mesures que inclús cal tenir en compte en el moment en que sigui necessari procedir a suprimir o esborrar la informació.

O per exemple cal atendre les sol·licituds que en relació a les dades puguin adreçar les persones de les quals es tracten dades, és a dir, cal donar resposta als drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició.

2018-05-30T16:40:44+00:00

Leave A Comment