Qui és el responsable d’un tractament?

Quan algú (persona física o jurídica) decideix que necessita tractar dades personals per desenvolupar les seves activitats, ja siguin de negoci, per exemple una empresa, o per a la prestació de serveis públics, per exemple una administració pública, aquesta empresa o administració pública serà responsable dels tractaments que es realitzin sobre les dades.

El responsable del tractament determina els mitjans del tractament i les finalitats (per a què s’utilitzaran les dades?) del tractament.

2018-05-30T16:51:39+00:00

Leave A Comment