Qui és el responsable d’un fitxer o tractament?

Qui és el responsable d’un fitxer o tractament?

Quan algú (persona física o jurídica) decideix que necessita tractar dades personals per desenvolupar les seves activitats, ja siguin de negoci, per exemple una empresa, o per a la prestació de serveis públics, per exemple una administració pública, aquesta empresa o administració pública serà responsable del fitxer al que seran incorporades aquestes dades i dels tractaments que es realitzin sobre les dades.
El responsable del fitxer o tractament decideix sobre el contingut (quines dades?), ús (què es farà amb les dades?) i finalitats (per a què s’utilitzaran les dades?) del tractament.

2018-03-20T08:24:48+00:00 febrero 11th, 2018|0 Comments

Leave A Comment