Quan hi ha tractament de dades personals?

Si realitzem operacions sobre dades personals, és a dir, si recollim dades personals, les enregistrem en una base de dades, les consultem, fem un llistat, en fem difusió mitjançant un lloc web o simplement les tenim emmagatzemades, estarem tractant dades personals i haurem de tenir en compte les obligacions que preveu la normativa quan es realitzen operacions de tractaments amb dades personals.
Els tractaments de dades poden ser automatitzats, és a dir, s’utilitzen tecnologies de la informació i la comunicació per tractar les dades (ordinadors, serveis a internet, càmeres digitals, etc.), o no automatitzats, típicament el tractament de dades en suport paper.

2018-05-30T16:52:09+00:00

Leave A Comment