Què és una dada personal?

Hem de considerar com a dada personal qualsevol informació sobre una persona física (no sobre persones jurídiques), tant si aquesta persona està perfectament identificada com si és identificable.
Que sigui qualsevol informació implica que tant pot ser informació «objectiva» (per exemple els cognoms, la imatge o informació genètica) com «subjectiva» (per exemple opinions o avaluacions) i, per descomptat, la informació pot estar en qualsevol format o suport que la faci susceptible de ser tractada (per exemple en paper o en una base de dades).

Es considera que la informació és sobre una persona quan es refereix a una persona concreta (per exemple, el número de documento d’identitat d’algú, la matrícula del vehicle d’algú o el seu domicili); en molts casos la persona estarà perfectament identificada, però es pot donar la circumstància de que no sigui així, llavors es considerarà que és identificable si, sense esforços desproporcionats, es possible identificar a la persona a la qual es refereixen aquelles dades.

2018-05-30T16:54:47+00:00

Leave A Comment