Quina és la normativa aplicable en l’àmbit de la videovigilància?

  1. Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que es refereix al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

A partir del 25 de maig del 2018, entretant no es modifiquin o deroguin, seran aplicables, en allò que no contradigui el RGPD, les següents normes:

  1. Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD);
  2. Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, per el que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RLOPD);
  3. Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades personals amb finalitats de vigilància a través de sistemes de càmeres o càmeres de vídeo; i
  4. Instrucció de l’Agència Catalana de Protecció de Dades 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància.

Mentrestant, el tractament d’imatges obtingudes per càmeres dels cossos policials, apart de la normativa de Protecció de Dades, es regeix per:

  1. La Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres per les forces i cossos de seguretat ciutadana en llocs públics;
  2. Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la videovigilància per part de la policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya; i
  3. Ordre de 29 de juny de 2001, de regulació dels mitjans pels quals s’informa de l’existència de videocàmeres ixes instal·lades per la policia de la Generalitat i les policies locals de Catalunya en llocs públics.

El tractament d’imatges i, en el seu cas veu, obtingudes mitjançant videocàmeres per persones o entitats privades es regeix per la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada i per la resta de normativa aplicable.

2018-05-30T16:59:01+00:00

Leave A Comment