Quines peculiaritats presenten les videocàmeres de control del trànsit?

El tractament de dades personals procedents de les imatges obtingudes mitjançant la utilització de càmeres i videocàmeres pel control del trànsit es regirà per la Llei Orgànica 4/1997, el seu Reglament de Desenvolupament i el Decret 134/1999, de 18 de maig, en el cas de Catalunya, així com la normativa de protecció de dades.

Com a criteri general s’estableix que:

  1. Les càmeres hauran d’utilitzar-se amb respecte al principi de proporcionalitat en la seva doble versió d’idoneïtat i d’intervenció mínima;
  2. L’autorització per la instal·lació i ús d’aquests dispositius correspondrà a les Administracions públiques amb competència per a la regulació del tràfic.
  3. La resolució que ordeni la instal·lació i ús dels dispositius fixos de captació i reproducció establirà:
    1. La identificació genèrica de les vies públiques o trams de les quals les imatges siguin susceptible de ser captada;
    2. Les mesures de seguretat que garanteixin la disponibilitat, confidencialitat i integritat dels enregistraments o registres obtinguts; i
    3. L’òrgan encarregat de la seva custòdia i de la resolució de les sol·licituds d’accés i cancel·lació.
2018-05-30T17:10:27+00:00

Leave A Comment