Quines peculiaritats presenten les videocàmeres de control del trànsit?

Quines peculiaritats presenten les videocàmeres de control del trànsit?

El tractament de dades personals procedents de les imatges obtingudes mitjançant la utilització de càmeres i videocàmeres pel control del trànsit es regirà per la Llei Orgànica 4/1997, el seu Reglament de Desenvolupament i el Decret 134/1999, de 18 de maig, en el cas de Catalunya, així com la normativa de protecció de dades.

Com a criteri general s’estableix que:

  1. Les càmeres hauran d’utilitzar-se amb respecte al principi de proporcionalitat en la seva doble versió d’idoneïtat i d’intervenció mínima;
  2. L’autorització per la instal·lació i ús d’aquests dispositius correspondrà a les Administracions públiques amb competència per a la regulació del tràfic.
  3. La resolució que ordeni la instal·lació i ús dels dispositius fixos de captació i reproducció establirà:
    1. La identificació genèrica de les vies públiques o trams de les quals les imatges siguin susceptible de ser captada;
    2. Les mesures de seguretat que garanteixin la disponibilitat, confidencialitat i integritat dels enregistraments o registres obtinguts; i
    3. L’òrgan encarregat de la seva custòdia i de la resolució de les sol·licituds d’accés i cancel·lació.
2018-04-26T12:59:06+00:00 enero 21st, 2018|0 Comments

Leave A Comment