Quines peculiaritats presenten les videocàmeres dels cossos de seguretat?

Quines peculiaritats presenten les videocàmeres dels cossos de seguretat?

El tractament de dades personals procedents de les imatges obtingudes mitjançant la utilització de càmeres i videocàmeres per les Forces i Cossos de Seguretat es regirà per la normativa esmentada anteriorment i la normativa de protecció de dades.

En aquest sentit, els cossos de seguretat han d’aplicar el principi de proporcionalitat en la utilització de les videocàmeres, per la qual:

  1. S’ha d’aplicar un criteri d’idoneïtat, on només es podran fer servir videocàmeres quan resulti adequat i en una situació concreta per al manteniment de la seguretat ciutadana. Per altra banda, és necessari aplicar un criteri d’intervenció mínima ponderant, en cada cas, la finalitat perseguida i la possible afectació al dret a l’honor, a la pròpia imatge i a la intimitat de les persones;
  2. En tot cas, l’ús de les videocàmeres fixes exigirà l’existència d’un risc raonable per a la seguretat ciutadana, i en el cas de les mòbils, d’un perill concret; i
  3. No es podran fer servir videocàmeres per prendre imatges ni sons de l’interior dels habitatges, ni dels seus vestíbuls, excepte quan es compti amb el consentiment del titular o autorització judicial. Així mateix, no es podran fer servir videocàmeres als espais públics, oberts o tancats, quan s’afecti de forma directa i greu a la intimitat de les persones, així com per gravar converses de naturalesa estrictament privada.

A més, la citada normativa regula:

  1. La posada a disposició de les imatges captades a l’autoritat administrativa o judicial competent;
  2. El termini màxim d’1 mes per la conservació de les imatges i la seva destrucció;
  3. Senyalització de les zones vigilades;
  4. Exercici per part de les persones dels drets d’accés i cancel·lació; i
  5. Les infraccions i sancions relacionades amb el desenvolupament de l’activitat policial.
2018-04-26T12:58:41+00:00 enero 22nd, 2018|0 Comments

Leave A Comment