Quines peculiaritats presenten les videocàmeres dels cossos de seguretat?

El tractament de dades personals procedents de les imatges obtingudes mitjançant la utilització de càmeres i videocàmeres per les Forces i Cossos de Seguretat es regirà per la normativa esmentada anteriorment i la normativa de protecció de dades.

En aquest sentit, els cossos de seguretat han d’aplicar el principi de proporcionalitat en la utilització de les videocàmeres, per la qual:

  1. S’ha d’aplicar un criteri d’idoneïtat, on només es podran fer servir videocàmeres quan resulti adequat i en una situació concreta per al manteniment de la seguretat ciutadana. Per altra banda, és necessari aplicar un criteri d’intervenció mínima ponderant, en cada cas, la finalitat perseguida i la possible afectació al dret a l’honor, a la pròpia imatge i a la intimitat de les persones;
  2. En tot cas, l’ús de les videocàmeres fixes exigirà l’existència d’un risc raonable per a la seguretat ciutadana, i en el cas de les mòbils, d’un perill concret; i
  3. No es podran fer servir videocàmeres per prendre imatges ni sons de l’interior dels habitatges, ni dels seus vestíbuls, excepte quan es compti amb el consentiment del titular o autorització judicial. Així mateix, no es podran fer servir videocàmeres als espais públics, oberts o tancats, quan s’afecti de forma directa i greu a la intimitat de les persones, així com per gravar converses de naturalesa estrictament privada.

A més, la citada normativa regula:

  1. La posada a disposició de les imatges captades a l’autoritat administrativa o judicial competent;
  2. El termini màxim d’1 mes per la conservació de les imatges i la seva destrucció;
  3. Senyalització de les zones vigilades;
  4. Exercici per part de les persones dels drets d’accés i cancel·lació; i
  5. Les infraccions i sancions relacionades amb el desenvolupament de l’activitat policial.
2018-05-30T17:08:59+00:00

Leave A Comment