Quines són les obligacions que s’han de complir si es disposa d’un sistema de videovigilància que consisteix exclusivament en la reproducció o emissió d’imatges en temps real?

En aquest cas, al no gravar-se les imatges, s’ha de complir amb totes les obligacions descrites a la qüestió anterior, a excepció  de la vinculada a l’art. 28 del RGPD ja que l’empresa externa que presta el servei de instal·lació i/o manteniment, ja què no té accés a les imatges no es considera encarregada del tractament i, per tant, correspon al responsable del tractament que la ha contractat l’adaptació mínima dels requisits normatius.

2018-05-30T17:03:45+00:00

Leave A Comment