Quines són les obligacions que s’han de complir si es disposa d’un sistema de videovigilància que grava imatges?

Quines són les obligacions que s’han de complir si es disposa d’un sistema de videovigilància que grava imatges?

En primer lloc, la captació d’imatges de persones físiques identificables i el tractament d’aquestes pel responsable de les càmeres o sistemes de videovigilància constitueix un fitxer i, com a tal, s’ha de notificar, segons l’àmbit d’aplicació territorial, al Registre de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades o al Registre de Protecció de Dades de Catalunya de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

En segon lloc, el responsable ha d’informar de manera clara i permanent de l’existència de càmeres o sistemes de videovigilància a través de la col·locació d’un cartell informatiu. A més, ha de posar a disposició de les persones afectades un imprès amb tota la informació determinada a l’article 5 de la LOPD.
En tercer lloc, en el cas que una empresa externa degudament autoritzada, presti el servei de instal·lació i/o manteniment dels equips i sistemes de videovigilància amb accés a les imatges, aquesta empresa de seguretat serà encarregada del tractament. D’aquesta manera, tant el responsable del tractament de les imatges com l’encarregat han de complir amb l’article 12 de la LOPD.

I, per últim, el responsable de la instal·lació de les càmeres i sistemes de videovigilància ha d’adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les imatges i evitin la seva pèrdua, modificació, o accés no autoritzat.

2018-03-20T08:46:25+00:00 febrero 3rd, 2018|0 Comments

Leave A Comment