Quins casos queden fora de l’aplicabilitat de la legislació de protecció de dades?

Queden excloses de l’aplicabilitat de la legislació de protecció de dades:

  1. Les captacions d’imatges que no permetin identificar a les persones;
  2. Les captacions d’imatges dins de l’àmbit domèstic, és a dir, que es realitzi la gravació dins del marc d’una activitat exclusivament privada;
  3. Les captacions d’imatges amb sistemes de videoporter, sempre que no s’enregistrin les imatges;
  4. Les captacions d’imatges amb fins exclusivament periodístics;
  5. La instal·lació de càmeres falses que no siguin aptes per captar imatges; i
  6. Tractaments d’imatges i/o sons que no tinguin finalitat de videovigilància.
2018-05-30T17:00:12+00:00

Leave A Comment