Quins drets tenen els afectats en l’àmbit de la videovigilància?

Les persones afectades podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en les condicions que s’estableixen als articles 13 i següents del RGPD.

Concretament, la persona afectada haurà de remetre una sol·licitud al responsable del tractament, indicant el lloc, la data i l’hora aproximada, en franges no superiors a dues hores, en què la seva imatge ha pogut ser captada. La sol·licitud s’ha d’acompanyar d’una imatge de la persona sol·licitant que correspongui al període en què es va captar, de manera que permeti identificar-la.

2018-05-30T17:06:41+00:00