Quins drets tenen els afectats en l’àmbit de la videovigilància?

Quins drets tenen els afectats en l’àmbit de la videovigilància?

Les persones afectades podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en les condicions que s’estableixen als articles 15 i següents de la LOPD i al Títol III del seu Reglament de desenvolupament.
Concretament, la persona afectada haurà de remetre una sol·licitud al responsable del fitxer, indicant el lloc, la data i l’hora aproximada, en franges no superiors a dues hores, en què la seva imatge ha pogut ser captada. La sol·licitud s’ha d’acompanyar d’una imatge de la persona sol·licitant que correspongui al període en què es va captar, de manera que permeti identificar-la.

2018-03-20T08:53:27+00:00 enero 27th, 2018|0 Comments

Leave A Comment