Quins requisits i continguts ha de tindre el cartell informatiu?

El cartell informatiu ha de ser clarament visible i ha de disposar de la següent informació:

  1. Indicació de que es tracta de una “Zona videovigilada”;
  2. Pictograma que simbolitzi una càmera de videovigilància dins d’un rectangle blanc, i en el cas que es capti veu, pictograma d’un micròfon;
  3. Text informatiu “Protecció de dades”;
  4. Indicació expressa on exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i oposició; i
  5. Indicació del lloc o web on es pot aconseguir la informació sobre la resta de punts previstos a l’article 13 del RGPD.

Aquest cartell informatiu també s’ha d’ajustar a certs requisits de disseny:

  1. Ha de ser rectangular i les dimensions estàndard, aproximadament, 21 cm de base i 29,7 cm d’altura. Aquestes dimensions poden variar segons l’àrea o zona sotmesa a videovigilància;
  2. Ha de tenir un color groc de fons;
  3. Ha d’estar centrat dins d’un rectangle blanc, d’unes dimensions aproximades, segons les variacions en les dimensions del cartell, d’1/3 de l’altura del cartell i 4/5 de l’amplada, el pictograma de la càmera i/o micròfon.

Hi han disponibles models de cartells que s’ajusten als requisits esmentats tant a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) com de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat).

2018-05-30T17:04:43+00:00

Leave A Comment