Servei de suport tècnic (antiga) 2018-05-04T11:45:04+00:00

Alphanet porta a terme un complert servei de manteniment i suport tècnic amb l’objectiu de garantir un funcionament òptim i assolir una màxima durabilitat de tots els sistemes de seguretat. Ens adaptem a les seves necessitats amb plans de manteniment personalitzats.

Manteniment preventiu


Gran part de la nostra tasca es centra en prevenir possibles incidències mitjançant exhaustives revisions periòdiques i el control remot de tots els sistemes.

Manteniment correctiu


Donem una resposta ràpida i eficaç a les possibles incidències, fins i tot, abans de que les detecti el client.

Bàsic

Estàndar

Premium

Premium 24h

Assistència telefònica en horari d’oficina (5×8)  
Actuacions telemàtiques en horari d’oficina (5×8)
Monitorització dels sistemes 24h (Comprovació i registre automàtic de la disponibilitat de tots sistemes i servidors)
Registre i report periòdic de totes les actuacions tècniques
1 Revisió Anual presencial del sistema
Visitas “in-situ” incluidas en caso de averías del sistema en condiciones normales de uso 3 visites tècniques “in-situ” incloses en cas d’incidències.
Stock de los elementos principales del sistema por sustitución inmediata en casos de avería
Renovacions dels permisos de la CCDVC inclosos
Suport telefònic i telemàtic 24 h

Premium i Premium 24h* No inclou visites per problemes de la xarxa elèctrica. Excepte averíes produides per mal ús, fenòmens meteorològics o vandalisme.

Contacta’ns per més informació