Tot el potencial de les dades al vostre abast

AlphaDataManager és la plataforma de gestió i explotació de dades que transforma tota la informació que capten els sistemes de reconeixement de matrícules en el coneixement necessari per ajudar a prendre les decisions més encertades.

Amb AlphaDataManager, disposareu d’una eina d’incalculable valor afegit per a millorar la seguretat ciutadana i la mobilitat, a més de potenciar aquelles àrees de la gestió pública relacionades amb la promoció econòmica.

“AlphaDataManager és l’eina que transforma les vostres dades en coneixement i que permet prendre les millors decisions per al vostre municipi.”

Francesc Minguillon

CEO i Fundador d’Alphanet Seguretat

A qui va dirigit?

Cossos de seguretat

L’usuari policial podrà gestionar i explotar en una única plataforma tota la informació captada pels sistemes de reconeixement de matrícules.

AlphaDataManager dona la capacitat de millorar les seves investigacions i les tasques de prevenció enfront potencials amenaces, part fonamental del treball policial.

Administració pública

Amb AlphaDataManager, l’administració pública es podrà beneficiar de les dades, prèviament anonimitzades, captades pels sistemes de reconeixement de matrícules.

L’explotació de dades per a mobilitat i promoció econòmica potencien la capacitat de desenvolupar iniciatives que milloren el creixement i la gestió dels recursos del municipi d’una forma intel·ligent.

Cossos de seguretat

L’usuari policial podrà gestionar i explotar en una única plataforma tota la informació captada pels sistemes de reconeixement de matrícules.

AlphaDataManager dona la capacitat de millorar les seves investigacions i les tasques de prevenció enfront potencials amenaces, part fonamental del treball policial.

Administració pública

Amb AlphaDataManager, l’administració pública es podrà beneficiar de les dades, prèviament anonimitzades, captades pels sistemes de reconeixement de matrícules.

L’explotació de dades per a mobilitat i promoció econòmica potencia la capacitat de desenvolupar iniciatives que milloren el creixement i la gestió dels recursos del municipi d’una forma intel·ligent.

Característiques principals

Potent sistema de cerques

AlphaDataManager és una eina “per a fer preguntes”. El seu sistema de cerques dona resposta a les vostres consultes, per àmplies o complexes que siguin, permetent fer comparatives i trobar coincidències.

Visualitzacions dinàmiques i adaptades

La informació guanya valor si tenim diferents perspectives. A AlphaDataManager podeu elegir la millor forma de visualitzar-la. Disposeu de mapa de calor, gràfic de barres, llistes, histogrames, trackings, gràfic de sectors, etc.

Noves i revolucionàries llistes d’interès policia

A més, AlphaDataManager és una eina de gran valor afegit si ens referim a coordinació policial. Possibilita la col·laboració entre cossos policials, permetent compartir informació de diferents formes, donant un avantatge competitiu i fomentant sinèrgies conjuntes per a millorar la seguretat del territori.

Informes i reports: la informació que voleu veure, com la voleu veure

AlphaDataManager permet crear il·limitats informes de forma senzilla, facilitant el vostre accés a la informació concreta que voleu veure; i permet elegir el tipus de visualització per cada tipus d’informació que contingui. A més, podeu enviar de forma periòdica i automatitzada aquests informes convertint-los en reports.

Entorn web i cloud securitzat

AlphaDataManager aprofita els avantatges del treball en entorn web, permetent als usuaris l’accés remot a la plataforma. A més, les seves bases de dades estan allotjades a un servidor cloud securitzat amb plenes garanties, que millora i optimitza la gestió de l’emmagatzematge. Aquestes característiques faciliten el creixement de la mateixa plataforma i no condicionen el seu ús.

Beneficis

Seguretat Ciutadana

Motor de cerca de potencia il·limitada, visualitzacions adaptades, gestió de la informació… una eina d’incalculable valor per a millorar les investigacions policials i millorar en prevenció i reacció enfront les amenaces.

Mobilitat

Informes complerts i dinàmics de les dades de valor amb visualitzacions adaptades que potencien l’anàlisi de la mobilitat, i ajuden en la presa de decisions per a millorar-la i optimitzar-la.

Promoció econòmica

Una perspectiva única de totes les dades de mobilitat que ens ajudarà a entendre les claus socio-econòmiques del nostre territori i també del turisme; coneixement de gran valor per a prendre decisions que impulsin el creixement de municipi.