El sistema incorpora les més avançades eines d’anàlisi intel·ligent de vídeo, maximitzant les seves possibilitats i permetent optimitzar els recursos humans.

Paral·lelament es generen avisos proactius, creuant la informació captada pel sistema amb les bases de dades policials. D’aquesta manera s’aconsegueix un nou concepte de seguretat, que permet prevenir comportaments no desitjats abans que tinguin lloc, en contraposició amb la visió clàssica que actuava a posteriori.

Visualització
en directe

Funcionament
dia i nit

Enregistrament
24/7

Cerca intel·ligent
d’imatges

Sistema escalable
i modular

Integració
càmeres existents

Visualització en
dispositius mòbils

Alertes
en temps real