Compromís amb la qualitat

A Alphanet Seguretat treballem cada dia per a millorar la forma en que fem les coses. Per això disposem de les certificacions de Sistema de Gestió de la Qualitat conforme a la Norma ISO 9001; i la de Sistema de Gestió Mediambiental conforme a la norma ISO 14001.

Tenim un compromís amb la qualitat del nostre servei, amb el medi ambient, i amb vosté.

Garantia de ciberseguretat

L’administració electrònica de les dades de l’administració pública recollides pels nostres sistemes, compleixen els requisits mínims de protecció de la informació i política de seguretat de l’Esquema Nacional de Seguridad (ENS) regulat pel Reial Decret 3/2010 de 8 de gener, en l’àmbit de l’Administració Electrònica i la posterior modificació pel Reial Decret 951/2015.

Adaptats al sector públic

Els nostres serveis i la nostra forma de treballar -i molt especialment en l’entorn digital- estan alineats amb l’administració pública. Seguim les normes i principis d’interoperabilitat marcats per l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat per tal d’ajustar els nostres protocols, productes, procediments, sistemes, etc. als estàndards de l’administració.

Prevenció de riscos laborals

Som una empresa amb certificat d’inscripció número 09000065075 al Registre d’Empreses Acreditades (REA), fet que acredita el compliment dels requisits de capacitat i de qualitat de la prevenció de riscos laborals.