Som els teus consultors en Seguretat Pública

Analitzem cada problemàtica existent, t’ajudem a prendre les millors decisions i t’acompanyem durant tot el projecte.

Contacta’ns

Som els teus consultors en Seguretat Pública

Analitzem cada problemàtica existent, t’ajudem a prendre les millors decisions i t’acompanyem durant tot el projecte.

Contacta’ns

Som els teus consultors en Seguretat Pública

Analitzem cada problemàtica existent, t’ajudem a prendre les millors decisions i t’acompanyem durant tot el projecte.

Contacta’ns

A Alphanet hem sumat la nostra experiència i capacitat de diagnosi amb la de grans professionals experts en gestió i anàlisi de la seguretat pública i criminologia per a oferir un complet servei de consultoria mitjançant anàlisi de dades.

A Alphanet hem sumat la nostra experiència i capacitat de diagnosi amb la de grans professionals experts en gestió i anàlisi de la seguretat pública i criminologia per a oferir un complet servei de consultoria mitjançant anàlisi de dades.

A Alphanet hem sumat la nostra experiència i capacitat de diagnosi amb la de grans professionals experts en gestió i anàlisi de la seguretat pública i criminologia per a oferir un complet servei de consultoria mitjançant anàlisi de dades.

Serveis de consultoria

Oferim múltiples serveis per adaptar-nos a les necessitats del municipi.

Serveis de consultoria

Oferim múltiples serveis per adaptar-nos a les necessitats del municipi.

Serveis de consultoria

Oferim múltiples serveis per adaptar-nos a les necessitats del municipi.

Tractament i anàlisi de dades policials i delinqüencials


El correcte tractament i anàlisi de les dades delictive permet la identificació de patrons habituals de conducta relacionats amb la seguretat i la detecció de tendències i causes de problemes cronificats.

Auditories i plans locals de seguretat


Les auditories locals de seguretat permeten realitzar una anàlisi sistemàtica de les problemàtiques, identifiquen els actius i els recursos per a la prevenció, i ajuden en el disseny d’estratègies efectives i eficients.

Investigació de problemàtiques locals OSINT


Un sistema de petites utilitats per a investigar problemàtiques socials i obtenir inputs a partir de la informació obtinguda a través de les fonts obertes d’Internet, com per exemple, les xarxes socials.

Pol·lítiques i plans de prevenció


Proporcionem assessorament integral en l’elaboració i modificació de plans locals de seguretat, i en l’anàlisi i tractament de fenòmens delictius: furts, robatoris, molèsties veïnals, delinqüència juvenil, etc.

Plans directors de policia


Un pla director de policia és la guia estratègica en una organització policial que permet preveure les problemàtiques de futur, adaptar-se al canvi, i ajustar els mitjans i els recursos als objectius fixats.

Informes criminològics


Elaborem informes criminològics d’aplicació en els àmbits de: Avaluació del risc delictiu; Àmbit judicial; Entorn penitenciari.

El·laboració de mapes delictius amb tecnologia SIG.


Els mapes delictius que elaborem amb l’ús de tecnologia SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica), permeten identificar els punts calents d’activitat delictiva i conflictivitat social.

Dashboard Digital per a seguiment d’objectius


Dashboard Digital com a base per a observar els indicadors dels objectius o de les estadístiques. En Microsoft Power BI o Google Data Studio.

Tractament i anàlisi de dades policials i delinqüencials


El correcte tractament i anàlisi de les dades delictive permet la identificació de patrons habituals de conducta relacionats amb la seguretat i la detecció de tendències i causes de problemes cronificats.

Auditories i plans locals de seguretat


Les auditories locals de seguretat permeten realitzar una anàlisi sistemàtica de les problemàtiques, identifiquen els actius i els recursos per a la prevenció, i ajuden en el disseny d’estratègies efectives i eficients.

Investigació de problemàtiques locals OSINT


Un sistema de petites utilitats per a investigar problemàtiques socials i obtenir inputs a partir de la informació obtinguda a través de les fonts obertes d’Internet, com per exemple, les xarxes socials.

Pol·lítiques i plans de prevenció


Proporcionem assessorament integral en l’elaboració i modificació de plans locals de seguretat, i en l’anàlisi i tractament de fenòmens delictius: furts, robatoris, molèsties veïnals, delinqüència juvenil, etc.

Plans directors de policia


Un pla director de policia és la guia estratègica en una organització policial que permet preveure les problemàtiques de futur, adaptar-se al canvi, i ajustar els mitjans i els recursos als objectius fixats.

Informes criminològics


Elaborem informes criminològics d’aplicació en els àmbits de: Avaluació del risc delictiu; Àmbit judicial; Entorn penitenciari.

El·laboració de mapes delictius amb tecnologia SIG.


Els mapes delictius que elaborem amb l’ús de tecnologia SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica), permeten identificar els punts calents d’activitat delictiva i conflictivitat social.

Dashboard Digital per a seguiment d’objectius


Dashboard Digital com a base per a observar els indicadors dels objectius o de les estadístiques. En Microsoft Power BI o Google Data Studio.

Tractament i anàlisi de dades policials i delinqüencials


El correcte tractament i anàlisi de les dades delictive permet la identificació de patrons habituals de conducta relacionats amb la seguretat i la detecció de tendències i causes de problemes cronificats.

Auditories i plans locals de seguretat


Les auditories locals de seguretat permeten realitzar una anàlisi sistemàtica de les problemàtiques, identifiquen els actius i els recursos per a la prevenció, i ajuden en el disseny d’estratègies efectives i eficients.

Investigació de problemàtiques locals OSINT


Un sistema de petites utilitats per a investigar problemàtiques socials i obtenir inputs a partir de la informació obtinguda a través de les fonts obertes d’Internet, com per exemple, les xarxes socials.

Pol·lítiques i plans de prevenció


Proporcionem assessorament integral en l’elaboració i modificació de plans locals de seguretat, i en l’anàlisi i tractament de fenòmens delictius: furts, robatoris, molèsties veïnals, delinqüència juvenil, etc.

Plans directors de policia


Un pla director de policia és la guia estratègica en una organització policial que permet preveure les problemàtiques de futur, adaptar-se al canvi, i ajustar els mitjans i els recursos als objectius fixats.

Informes criminològics


Elaborem informes criminològics d’aplicació en els àmbits de: Avaluació del risc delictiu; Àmbit judicial; Entorn penitenciari.

El·laboració de mapes delictius amb tecnologia SIG.


Els mapes delictius que elaborem amb l’ús de tecnologia SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica), permeten identificar els punts calents d’activitat delictiva i conflictivitat social.

Dashboard Digital per a seguiment d’objectius


Dashboard Digital com a base per a observar els indicadors dels objectius o de les estadístiques. En Microsoft Power BI o Google Data Studio.

Amb la col·laboració de

Amb la col·laboració de

Amb la col·laboració de

Perquè confien en nosaltres?

Perquè confien en nosaltres?

Perquè confien en nosaltres?

Vols realitzar un Pla Local de Seguretat o rebre assessorament especialitzat?

Contacta’ns

Una visió més objectiva i un assessorament especialitzat permet ser més efectiu i eficient en les mesures que es prenen

Contacta’ns

Una visió més objectiva i un assessorament especialitzat permet ser més efectiu i eficient en les mesures que es prenen

Contacta’ns