Apostes per un municipi més segur?

L’elaboració d’un pla local de seguretat requereix lideratge polític, coordinació tècnica, comissió de treball, participació dels diferents actors de la seguretat i la ciutadania, projecte i calendari ben definits.
Un Pla Integral de Convivència i Seguretat Ciutadana, és un conjunt d’estratègies dutes a terme de manera coordinada per les autoritats competents d’un municipi i altres actors del municipi per atendre problemàtiques i fets que atemptin contra la convivència i la seguretat ciutadana del territori.

Aquest té com a finalitat, concentrar els objectius que en matèria de convivència i seguretat ciutadanes s’esperen aconseguir per a un determinat període, i prioritzar les problemàtiques on actuar, analitzant entre tots, el projecte del municipi.

L’opinió de la comunitat esdevé necessària, ja que es veu directament afectada pels problemes i beneficiada amb els resultats obtinguts pel pla.

Estudis de seguretat i vigilància municipal a mida, segons les necessitats i peculiaritats de cada municipi

El nostre departament tècnic realitza estudis de seguretat i vigilància municipal a mida, segons les necessitats i les peculiaritats de cada municipi, a partir de reunions amb els responsables de cada municipi.

Amb els estudis de seguretat aconseguim una visió amb perspectiva per a saber en tot moment on som i on volem anar. A més ens proveeix d’un full de ruta que ens permet estructurar i maximitzar la inversió.

Tot això de la mà de professionals que us assessoraran de les darreres tecnologies del sector, amb sol·lucions escalables i de caràcter unificador per tal de buscar sinergies i cooperació entre les diferents eines.

Les Regles d’Or per garantir l’èxit dels projectes de videovigilància. Enllaç

Entrevista a Xavier Torramilans a la Xarxa Ràdio. Enllaç

Lideratge polític

Coordinació tècnica

Comissió de treball

Participació dels diferents actors de la seguretat i la ciutadania

Projecte i calendari ben definits

Punts de treball en el Pla de Seguretat

SEGURETAT CIUTADANA

CCTV via pública


Protecció de dependències


Lectura de Matricules en Accessos


Punts negres


MOBILITAT

Pla de mobilitat


Càmeres de trànsit


Pacificació trànsit zona centre


Accesos zona centre


Semàfors


Girs indeguts


PDA’s policials


Zona blava


Zona de càrrega i descàrrega


Carrils bus


Controls de velocitat


Punts negres


Gestió del trànsit


XARXA COMUNICACIONS