Com es procedeix si es capta la comissió d’un delicte o infracció?

En aquests casos, els fets i les imatges que capten [...]