Quines són les sancions per incompliment de les obligacions en matèria de videovigilància?

Les condicions per imposar multes administratives venen regulades a l’art. [...]