El sistema de gestió de la mobilitat de Alphanet aplicada al tràfic, proveeix eines als municipis per aconseguir una mobilitat més segura, eficient i sostenible, contribuint al mateix temps a millorar la seguretat ciutadana, recuperar els carrers com a espai de convivència per als ciutadans, reduir les congestions de tràfic, les emissions contaminants i els costos que suposen.
La tecnologia en ús permet recopilar les dades del tràfic, de manera que facilita l’anàlisi, l’elaboració d’informes i la presa de decisions, així com detectar irregularitats. A més permet incorporar noves necessitats de clients, gràcies al fet que és un sistema obert, altament flexible i configurable.

Millorar el trànsit i la seguretat a Lloret de Mar amb les càmeres de videovigilància

L’Ajuntament de Lloret de Mar té clar que la millora en la seva gestió passa per dotar-se d’eines que permetin la recopilació, processament i tractament de dades i per aquest motiu des de fa un any està implementant als diferents departaments mesuradors i metodologies de treball per extreure aquestes dades.

Aquest sistema de videovigilància està autoritzat per la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya i a disposició dels cossos de seguretat pública per ajudar en les seves responsabilitats de prevenció i persecució de delictes però també esdevé una bona eina per tenir un registre i planificar les actuacions en matèria de trànsit i seguretat local. En paraules del regidor de Seguretat Ciutadana “Aquestes tecnologies ens permeten millorar el treball de prevenció i aquest és un dels principals objectius de la Policia Local”.

Què aconseguim controlant la mobilitat?

Recuperar els carrers com a espai de convivència per als ciutadans

Reduir el nombre d’accidents de trànsit

Contribuir en millorar la seguretat ciutadana

Pacificar el trànsit a la via pública

Potenciar l’ús del transport públic en cas necessari

Reduir la contaminació ambiental i acústica

Fomentar la transformació sostenible del municipi

Les Regles d’Or per garantir l’èxit dels projectes de videovigilància al teu municipi

Els sistemes de videovigilància municipal són cada cop més efectius, i avancen a gran velocitat per adaptar-se a les necessitats de la societat i obtenir així una millora de resultats en una àrea de primordial importància: la Seguretat Ciutadana. A continuació es descriuen una sèrie de criteris a seguir per garantir l’èxit dels projectes tecnològics de videovigilància per seguretat ciutadana en entorns municipals. 
1. Garanties de l’empresa proveïdora de les solucions. Les activitats de seguretat privada estan regulades per l’article 5.1 de la Llei 5/2014 de Seguretat Privada i han de ser prestades per empreses de Seguretat Privada Homologades. 
2. Aspectes Legals. Qualsevol projecte de... Llegir més

SOLUCIONS PEL CONTROL DE LA MOBILITAT

CONTROL SEMAFÒRIC

Amb el control semafòric, mitjançant una visió artificial, es detecten els vehicles que no respecten els semàfors; a continuació es fotografia el vehicle i la matrícula, i s'enregistra la infracció en un video configurable, mostrant tota la seqüencia (abans, durant i després de la infracció).

Aquesta seqüencia programable enregistrada té dues funcionalitats:

 • Comprovar la infracció abans de generar la proposta sancionadora.
 • Serveix com a prova final per demostrar la infracció.

És important destacar que el sistema contribueix sensiblement a la pacificació del trànsit i la prevenció d’accidents, sobretot dels vianants que circulen per la via pública.

La seva funció preventiva és considerable, així com el suport que ofereix en termes de seguretat ciutadana.

Efecte dissuasori i pacificador del trànsit.

Instal·lació independent del semàfor; detecció de l’estat semafòric mitjançant visió artificial.

ACCÉS RESTRINGIT

Restricció de la circulació en zones peatonals i nuclis urbans. Eliminació de barrerees arquitectòniques (pilones).

S’identifica i registra els vehicles que infringeixen les restriccions d’accés.

 • Circulació fora de la franja/franges horàries de permís establertes.
 • Establiment de bases de dades amb llistats de permís als vehicles vinculats; les franges horàries de permís són totalment configurables.

ESTACIONAMENT INDEGUT

Analitzem, identifiquem i enregistrem el comportament dels vehicles en zones de fins a 1000 metres quadrats.

 • Zones d’aparcament i estacionaments en doble fila.
 • Zones amb prohibició d’aparcament i estacionament.
 • Zones de càrrega i descàrrega i parades de trànsit prioritari (BUS, taxi o minusvàlids).
 • Cerca i captura de vehicles sospitosos en zones properes a àrees d’alta seguretat.

Es registra el comportament del vehicle amb dues fotos captades per la càmera d’identificació (visió pròxima) i amb una seqüencia d’imatges captades per la càmera ambiental (visió panoràmica).

CONTROL D’STOP

Supervisió de les zones regulades amb STOP.

S’identifica i enregistra els vehicles que circulen per la intersecció assenyalada amb STOP sense aturar-se.

El sistema s’ha habilitat per identificar tots aquells vehicles que circulant per la intersecció no han realitzat la parada en la línia de detenció assenyalada amb STOP; es mesura el temps que han estat sense moviment.

Detecció del vehicle a la zona per control intel·ligent de moviment (sense necessitat de bucles, espires de inducció o làser).

CONTROL DE GIR INDEGUT

Identificació i enregistrament de vehicles que realitzen manioblres prohibides, com ara girs indeguts o canvis de sentit.

S’analitzen les maniobres i s’identifiquen els vehicles infractors, registrant la següent informació:

 • Matrícula del vehicle en l’entrada a la zona de control.
 • Data i hora d’entrada a la zona de control.

Totes aquestes dades romanen emmagatzemades en una seqüència d’imatges i/o de vídeo on es podrà veure amb claredat el vehicle identificat seguit de la infracció comesa.

Prevenció de accidents mitjançant dues càmeres de lectura de matrícules: alta fiabilitat.

EQUIPAMENT DE COTXES PATRULLA

Aquest sistema de seguretat viària i ciutadania permet realitzar cerques o registres selectius de vehicles de forma automàtica a través de càmeres de videovigilància.

L’objectiu és identificar i registrar els vehicles amb irregularitats.

 • Vehicles en recerca operativa.
 • Vehicles robats.
 • Vehicles sense assegurança.

La següent informació queda enregistrada:

 • Foto i matrícula del vehicle.
 • Data i hora de la identificació.
 • Coordenades GPS del lloc on ha estat identificat.
 • Motiu del registre.

Es rep avís a temps real amb alertes sonores i veus sintetitzades i/o visuals, tant en cotxe patrulla com en Centre de Control.

Testejat i valorat amb fiabilitat superior a 99,42%.

Reconeixement i enregistrament de vehicles en entorns amb poca il·luminació.