A Alphanet Seguretat hem decidit reduir l’impacte de la nostra activitat en el medi ambient. Hem pres la iniciativa i hem portat a terme les accions necessàries per actuar com pensem: som sostenibles i respectuosos amb el nostre entorn i tenim una responsabilitat que no podem eludir.

Per això hem definit un Protocol d’empresa per la millora ambiental, que recull tots els procediments necessaris, i s’adapta a les necessitats ambientals de la nostra activitat, tant interna com externa.

Hem realitzat un estudi en tots els nostres processos de treball com empresa, que s’expliquen de forma bàsica en 3 blocs d’accions concretes:

 1. Reduir residus. Millor gestió i reducció quantificable d’aquests.
 2. Reduir consum energètic. Optimització i automatització dels consums i sensibilització del personal.
 3. Reduir consum d’aigua. Optimització i automatització dels consums i sensibilització del seu ús.

Objectius aconseguits

La identificació d’indicadors clau per definir l’èxit de les mesures preses ens ha permès quantificar l’èxit de les diferents accions portades a terme.

 • Eliminació del consum de càpsules de cafè (3.000 unitats/any aprox.)
 • Eliminació del consum de garrafes de plàstic (substitució per font d’osmosi)
 • Eliminació d’objectes de plàstic d’un sol ús.
 • Reducció del consum de folis (-30%)
 • Reducció tòners (-30%)
 • Reducció consum tovallons de paper (-80%)
 • Reducció de consum energètic (-10%)
 • Reducció de consum d’aigua (-10%)
 • Millora en la gestió de residus: registre, selecció, separació i control propis del 100% dels residus generats en la instal·lació, activitat comercial i administrativa dels nostres serveis; i gestió posterior d’aquests per part de gestors autoritzats de residus municipals i/o específics depenent del tipus de residu i de la seva necessitat de tractament.
 • Inscripció en el registre general de persones productores de residus de CATALUNYA amb el codi P-91075.

Una altra part molt important del nostre esforç per a reduir residus és la modernització del disseny de les nostres solucions, eliminant la necessitat de:

 • Obra Civil, evitant els nombrosos efectes contaminants associats, que implica l’eliminació de:
  • Residus d’obra
  • Contaminació atmosfèrica (originada per maquinària pesant)
  • Contaminació acústica
  • Reducció d’ús d’aigua
 • Xarxes de telecomunicacions, que impliquen l’eliminació de:
  • Residus d’aparells electrònics
  • Ús de cablejat.

A Alphanet entenem que millorar aquest aspecte de la nostra activitat és un continu, i que sempre podem millorar les coses. Per això, a més de les sessions de treball amb el nostre personal –on els informem dels protocols i treballem en la seva conscienciació ambiental-, hem entès que la interlocució contínua amb ells és una oportunitat per a recollir idees i suggeriments.

A Alphanet Seguretat, tots hi participem.