Des d’Alphanet sempre hem treballat per liderar les tendències del sector de la seguretat municipal amb l’objectiu d’oferir els millors productes i serveis en benefici del ciutadà. En aquest context, el Cloud Computing és ja una realitat cap a la qual hem dirigit els nostres serveis de software, com AlphaDataManager, conscients dels seus grans beneficis.

Avui en dia, la substitució de servidors físics per l’opció d’emmagatzematge en el núvol és una tendència generalitzada en qualsevol sector. Aquesta tendència no és casual i està basada en tot un seguit de beneficis que tenen un impacte molt positiu en la forma de treballar, optimitzant recursos, processos i la seguretat de la informació que emmagatzemem.

Avantatges del Cloud Computing a l’Administració pública

Major control i seguretat

Tenir la informació al núvol permet que davant qualsevol problema amb els equips físics, l’accés a les dades emmagatzemades està assegurat. A més, els serveis Cloud compten amb sistemes de back-ups, de manera que la informació queda totalment protegida davant hipotètiques pèrdues.

Existeix un fals mite sobre la seguretat de la informació emmagatzemada en el núvol. Res més lluny de la realitat. Avui dia els Data Centers disposen d’estàndards de ciberseguretat i seguretat física de grau militar.

Regulat i transparent

Els Data Centers i proveïdors dels serveis d’emmagatzematge Cloud estan obligats a complir amb les estrictes normatives en vigor que regulen la ubicació i requisits dels Data Centers i el tractament de la informació emmagatzemada. Alphanet només confia en proveïdors de serveis de Cloud que compleixen amb aquestes normatives.

Accés i disponibilitat de la informació

Amb l’ús de Cloud, la informació és accessible des de qualsevol lloc, en qualsevol moment. Aquesta disponibilitat permet una versatilitat i agilitat impossible fins ara.

A més, el núvol millora la comunicació i els processos entre usuaris, permetent compartir més fàcilment la informació, millorant la fluïdesa de la feina.

Reducció de costos

Prescindir de servidors físics permet un estalvi directe de la inversió en infraestructures. El redimensionament automàtic i optimitzat del Cloud en base al seu ús, implica que el cost estigui extremadament ajustat a l’ús real. El cost de la inversió també es redueix en evitar manteniments, llicències de programari, reparacions, etc.

Escalabilitat i integració

La tecnologia Cloud, i les eines que treballen amb ella, s’actualitzen i evolucionen constantment de forma automàtica, permetent a les administracions no haver de fer cap esforç per adaptar-se als canvis. Treballar en el Cloud implica no quedar-se obsolet. A més, els estàndards avancen per millorar la integració de diferents sistemes d’informació per facilitar la transició de les administracions.

Respecte al medi ambient

La transició de l’ús de recursos físics a virtuals implica un menor impacte mediambiental de la nostra activitat, reduint la petjada de carboni i reduint els nivells de contaminació, fet que reforça la imatge de l’administració davant la ciutadania.

AlphaDataManager: tot el potencial del Cloud per a millorar la seguretat municipal

AlphaDataManager, la nostra plataforma de gestió i explotació de dades dels sistemes de lectura de matrícules, aprofita tot el potencial del Cloud Computing.

  • El seu cost està optimitzat d’acord amb les necessitats reals de client.
  • Els fluxos de treball i la capacitat de compartir informació agilitzen la feina policial.
  • L’eina creix i evoluciona amb l’ús del client, amb actualitzacions constants adaptades a l’usuari.
  • Permet el treball des de qualsevol lloc, en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu.
  • És integrable amb altres sistemes d’informació de l’administració.
  • Implementa mesures de seguretat per protegir la informació que es tracta.
Descobreix més d’AlphaDataManager