Projecte
viable


Desenvolupem el projecte de seguretat juntament amb l’administració, adaptant-nos a la situació concreta de cada municipi per fer-lo possible.

Objectius
clars


Identifiquem clarament els objectius per tal de marcar una estratègia viable i unes prioritats a l’hora de desenvolupar el projecte.

Visió
de futur


La voluntat dels gestors públics és essencial. Es necessita una iniciativa ferma per aconseguir assolir objectius ambiciosos en termes de seguretat.

Calendari i projecte
ben definits


Definim els terminis i tots els aspectes del pla de forma concreta i clara. Integrem el nostre treball en l’agenda del municipi per tal de facilitat el vostre treball.

Comunicació
i coordinació


Les autoritats competents i els altres actors del municipi juguen un paper molt important per definir i executar el pla de seguretat.

Obert a
millores futures


Els nostres projectes de seguretat són entitats obertes a la integració de futures millores tecnològiques del sector o noves ampliacions.

Contacta’ns per més informació