Des d’Alphanet Seguretat considerem que el nostre compromís amb el client i la responsabilitat sobre l’impacte de la nostra activitat empresarial en l’entorn són punts crucials que han de vertebrar els nostres valors i la forma en que fem les coses.
Per aquest motiu, La Gerència d’Alphanet Seguretat estableix els següents punts com a referència per articular tots els processos relatius a la nostra activitat, conforme a les normes ISO 9001:2015 de Qualitat, i ISO 14001:2015 de Medi Ambient.

  • Foment i cerca constant d’una filosofia de millora contínua, on el client és el principal beneficiari de productes i serveis de qualitat en constant creixement. L’objectiu d’Alphanet és construir una relació de confiança amb els nostres clients, on la seva satisfacció és la nostra absoluta prioritat.
  • En aquesta línia, Alphanet creu amb fermesa en una relació de llarga durada amb els clients, fomentant un alt nivell de comunicació bilateral, mesurant i analitzant la seva satisfacció, amb l’objectiu de recollir noves necessitats per tal de satisfer-les i enfortir la relació.
  • Aquesta filosofia de millora contínua és extensiva als processos operatius de l’empresa, on l’organigrama i el seu funcionament són un focus d’avaluació constant amb l’excel·lència com a meta.
  • És també fonamental per a nosaltres el foment del creixement personal del nostre equip, que consolidem mitjançant programes de formació continuada.
  • Avaluar l’impacte medi ambiental de la nostra activitat per anticipar-nos i minimitzar-lo. Adequar els nostres productes i serveis per minimitzar l’impacte d’aquests; així com el foment d’una consciència sensible amb el medi ambient a l’organització per l’ús conscient dels recursos, per tal d’aconseguir major sostenibilitat en tots els processos relatius a la nostra activitat.
  • Compliment del marc legal aplicable a la nostra activitat, essent especialment rellevant les lleis relatives a protecció de dades personals i les lleis de contractació pública.
  • Donat el caràcter i la magnitud de l’impacte social de la nostra activitat -seguretat pública i videovigilància- som conscients de la responsabilitat implícita, i així ens involucrem com a organització perquè la transparència i la rigorositat siguin una prioritat innegociable en totes les nostres pràctiques.
  • Foment a l’organització d’una consciencia ètica relativa a la nostra activitat, dedicada a la seguretat pública, essent les bones pràctiques no només un imperatiu legal, sinó una exigència ètica innegociable.

La Gerència d’Alphanet Seguretat transmet i fomenta aquestes normes a tots els membres de l’organització, als seus proveïdors i parts interessades, així com també les exigeix i les comprova; i les revisa i millora per tal de fomentar un creixement organitzatiu robust, resistent i constant.