Des d’Alphanet Seguretat considerem que el nostre compromís amb el client i la responsabilitat sobre l’impacte de la nostra activitat empresarial en l’entorn són punts crucials que han de vertebrar els nostres valors i la forma en que fem les coses.
Per aquest motiu, La Gerència d’Alphanet Seguretat estableix els següents punts com a referència per articular tots els processos relatius a la nostra activitat, conforme a les normes ISO 9001:2015 de Qualitat, i ISO 14001:2015 de Medi Ambient.
Foment i cerca constant d’una filosofia de millora contínua, on el client és el principal beneficiari de productes i serveis de qualitat en constant creixement. L’objectiu d’Alphanet és construir una relació de confiança amb els nostres clients, on la seva satisfacció és la nostra absoluta prioritat.

En aquesta línia, Alphanet creu amb fermesa en una relació de llarga durada amb els clients, fomentant un alt nivell de comunicació bilateral, mesurant i analitzant la seva satisfacció, amb l’objectiu de recollir noves necessitats per tal de satisfer-les i enfortir la relació.

Aquesta filosofia de millora contínua és extensiva als processos operatius de l’empresa, on l’organigrama i el seu funcionament són un focus d’avaluació constant amb l’excel·lència com a meta.

És també fonamental per a nosaltres el foment del creixement personal del nostre equip, que consolidem mitjançant programes de formació continuada.

Avaluar l’impacte medi ambiental de la nostra activitat per anticipar-nos i minimitzar-lo. Adequar els nostres productes i serveis per minimitzar l’impacte d’aquests; així com el foment d’una consciència sensible amb el medi ambient a l’organització per l’ús conscient dels recursos, per tal d’aconseguir major sostenibilitat en tots els processos relatius a la nostra activitat.

Compliment del marc legal aplicable a la nostra activitat, essent especialment rellevant les lleis relatives a protecció de dades personals i les lleis de contractació pública.

Donat el caràcter i la magnitud de l’impacte social de la nostra activitat -seguretat pública i videovigilància- som conscients de la responsabilitat implícita, i així ens involucrem com a organització perquè la transparència i la rigorositat siguin una prioritat innegociable en totes les nostres pràctiques.

Foment a l’organització d’una consciencia ètica relativa a la nostra activitat, dedicada a la seguretat pública, essent les bones pràctiques no només un imperatiu legal, sinó una exigència ètica innegociable.

La Gerència d’Alphanet Seguretat transmet i fomenta aquestes normes a tots els membres de l’organització, als seus proveïdors i parts interessades, així com també les exigeix i les comprova; i les revisa i millora per tal de fomentar un creixement organitzatiu robust, resistent i constant.