Es poden usar per Seguretat Ciutadana sistemes amb funció de Fotovermells i Control de Pas veïnal en determinats carrers d’un municipi?

24 de febrer de 2017

Ambdós sistemes, Fotovermells i Controls de pas, tenen com a finalitat funcions de control del transit i la seva legalització davant la CCDVC ha de ser per regulació de Trànsit.

Tecnològicament alguns d'aquests sistemes permeten també funcions de Seguretat Ciutadana, enregistrant totes les matrícules dels vehicles que circulen per la via controlada, en tal cas cal tenir en compte que serà necessària una legalització paral·lela amb finalitat de Seguretat Ciutadana.

Tens algun dubte en relació a la videovigilància i/o altres qüestions generals en matèria de protecció de dades? Pregunta i et respondrem.
[vc_row][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="vista_blue" icon_fontawesome="fa fa-arrow-right"]Torna al Blog Legal[/vc_message][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="mulled_wine" icon_fontawesome="fa fa-question-circle-o"]Fer pregunta[/vc_message][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="blue" icon_fontawesome="fa fa-phone"]93 113 72 52[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

Legalització dels sistemes de videovigilància en àrees municipals de recollida de residus.

24 de febrer de 2017

Darrerament està sorgint molta demanda d'aquests sistemes a causa de les problemàtiques actualment existents. Cal dir que, com que no hi ha una finalitat de Control de Transit ni Seguretat Ciutadana, la seva legalització cal fer-se seguint les directrius de la LOPD.

Cal destacar que en el moment de la legalització és possible incorporar capacitat sancionadora en cas d'usos indeguts en l'abocament de residus.

Tens algun dubte en relació a la videovigilància i/o altres qüestions generals en matèria de protecció de dades? Pregunta i et respondrem.
[vc_row][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="vista_blue" icon_fontawesome="fa fa-arrow-right"]Torna al Blog Legal[/vc_message][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="mulled_wine" icon_fontawesome="fa fa-question-circle-o"]Fer pregunta[/vc_message][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="blue" icon_fontawesome="fa fa-phone"]93 113 72 52[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

En quins casos cal sol·licitar autorització de videocàmeres a la CCDVC i APDCAT?

24 de febrer de 2017

La CCDVC regula les càmeres que enfoquen a la via publica amb funcions de Control de Trànsit i Seguretat Ciutadana, la resta de càmeres que vigilen espais públics (interior de dependències, àrees de recollida de residus, etc.) estan regulades a través de la LOPD.

Tens algun dubte en relació a la videovigilància i/o altres qüestions generals en matèria de protecció de dades? Pregunta i et respondrem.
[vc_row][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="vista_blue" icon_fontawesome="fa fa-arrow-right"]Torna al Blog Legal[/vc_message][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="mulled_wine" icon_fontawesome="fa fa-question-circle-o"]Fer pregunta[/vc_message][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="blue" icon_fontawesome="fa fa-phone"]93 113 72 52[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

Es necessita renovació anual dels sistemes fixos de Videovigilància Municipal?

24 de febrer de 2017

Els dispositius fixes (càmeres) amb finalitat de Seguretat Ciutadana requereixen una renovació anual, acreditant que persisteixen els motius que la van originar (art 9.2 Decret 134/1999, de 18 de maig)

Els dispositius fixes (càmeres) amb finalitat de Control de Trànsit no requereixen renovació, i la seva vigència és indefinida (disposició addicional 2 del Decret 134/1999 del 18 de maig).

Tens algun dubte en relació a la videovigilància i/o altres qüestions generals en matèria de protecció de dades? Pregunta i et respondrem.
[vc_row][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="vista_blue" icon_fontawesome="fa fa-arrow-right"]Torna al Blog Legal[/vc_message][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="mulled_wine" icon_fontawesome="fa fa-question-circle-o"]Fer pregunta[/vc_message][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="blue" icon_fontawesome="fa fa-phone"]93 113 72 52[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

Quina és la diferència entre la legalització de videocàmeres de Trànsit i de Seguretat Ciutadana?

24 de febrer de 2017

Totes les instal·lacions fixes de videovigilància utilitzades en espais públics estan regulades per la Llei orgànica 4/1997, de 4 d'agost i autoritzades per la CCDVC, Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya. El Decret 134/1999 del 18 de maig, regula la seva utilització per part de les forces i cossos de seguretat.

Segons la seva finalitat es caldrà sol·licitar l'autorització prèvia corresponent, sigui per Seguretat Ciutadana o bé per Control del Trànsit.

Seguretat Ciutadana: tindran com a objectiu assegurar la protecció dels edificis i les instal·lacions públiques i dels seus accessos; salvaguardar les instal·lacions útils per a la defensa nacional, en els termes que si s'escau fixi la legislació de l'Estat; detectar o constatar les infraccions a la seguretat pública; i prevenir la producció de danys a les persones i els béns, respectant el dret a la intimitat dels ciutadans.

Control de Transit: tindran com a objectiu el control, la regulació, la vigilància i la disciplina del trànsit en les vies públiques. Són autoritats competents per ordenar la instal·lació i ús dels dispositius en les vies públiques competència dels municipis, l'alcalde del municipi respectiu.

Tens algun dubte en relació a la videovigilància i/o altres qüestions generals en matèria de protecció de dades? Pregunta i et respondrem.
[vc_row][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="vista_blue" icon_fontawesome="fa fa-arrow-right"]Torna al Blog Legal[/vc_message][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="mulled_wine" icon_fontawesome="fa fa-question-circle-o"]Fer pregunta[/vc_message][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="blue" icon_fontawesome="fa fa-phone"]93 113 72 52[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

Quines són les sancions per incompliment de les obligacions en matèria de videovigilància?

19 d'octubre de 2015
[vc_row][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="vista_blue" icon_fontawesome="fa fa-arrow-right"]Torna al Blog Legal[/vc_message][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="mulled_wine" icon_fontawesome="fa fa-question-circle-o"]Fer pregunta[/vc_message][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="blue" icon_fontawesome="fa fa-phone"]93 113 72 52[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

Com es procedeix si es capta la comissió d’un delicte o infracció?

19 d'octubre de 2015
[vc_row][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="vista_blue" icon_fontawesome="fa fa-arrow-right"]Torna al Blog Legal[/vc_message][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="mulled_wine" icon_fontawesome="fa fa-question-circle-o"]Fer pregunta[/vc_message][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="blue" icon_fontawesome="fa fa-phone"]93 113 72 52[/vc_message][/vc_column][/vc_row] [vc_row][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="vista_blue" icon_fontawesome="fa fa-arrow-right"]Torna al Blog Legal[/vc_message][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="mulled_wine" icon_fontawesome="fa fa-question-circle-o"]Fer pregunta[/vc_message][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="blue" icon_fontawesome="fa fa-phone"]93 113 72 52[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

Quines peculiaritats presenta les videocàmeres del control del trànsit?

19 d'octubre de 2015
[vc_row][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="vista_blue" icon_fontawesome="fa fa-arrow-right"]Torna al Blog Legal[/vc_message][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="mulled_wine" icon_fontawesome="fa fa-question-circle-o"]Fer pregunta[/vc_message][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="blue" icon_fontawesome="fa fa-phone"]93 113 72 52[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

Quines peculiaritats presenta les videocàmeres dels cossos de seguretat?

19 d'octubre de 2015
[vc_row][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="vista_blue" icon_fontawesome="fa fa-arrow-right"]Torna al Blog Legal[/vc_message][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="mulled_wine" icon_fontawesome="fa fa-question-circle-o"]Fer pregunta[/vc_message][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="blue" icon_fontawesome="fa fa-phone"]93 113 72 52[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

La visualització d’imatges i el sistema d’enregistrament han de ser accessible per tothom?

19 d'octubre de 2015
[vc_row][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="vista_blue" icon_fontawesome="fa fa-arrow-right"]Torna al Blog Legal[/vc_message][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="mulled_wine" icon_fontawesome="fa fa-question-circle-o"]Fer pregunta[/vc_message][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="blue" icon_fontawesome="fa fa-phone"]93 113 72 52[/vc_message][/vc_column][/vc_row]
1 2 3 4