Quines són les sancions per incompliment de les obligacions en matèria de videovigilància?Categoria: VideovigilànciaQuines són les sancions per incompliment de les obligacions en matèria de videovigilància?
Anònim preguntat 2 anys abans

1 Respostes
LEGYCOM LEGAL & COMPLIANCE Administrador contestat 2 anys abans

Les infraccions en matèria de protecció de dades es poden classificar en lleus, greus i molt greus segons el tipus d’incompliment de les obligacions establertes a la LOPD. Segons l’àmbit d’actuació, l’òrgan encarregat d’imposar aquestes sancions serà l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en els casos del sector privat, o bé l’Agència Catalana de Protecció de Dades, en els casos de les institucions públiques, entitats autònomes, consorcis i altres entitats de dret públic vinculades a l’Administració de la Generalitat, o als ens locals.
Les sancions, en base al nivell de gravetat, oscil·len entre 900 i 600.000 Euros.
Per altra banda, l’òrgan corresponent aplicarà les facultats de graduació de les sancions en base als criteris establerts a la normativa de protecció de dades, sense que en cap cas s’imposi una sanció més greu que la fixada per la LOPD.

La teva pregunta

7 + 0 =