Volem fer de Catalunya un país millor i més segur. Amb el nostre esforç i treball contribuïm amb l’administració pública i les seves institucions per fer-ho possible. Per a nosaltres la nostra labor és una qüestió de responsabilitat amb la nostra societat. I és per això que operem amb l’homologació del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

Part d’aquest compromís també radica en la nostra feina de vetllar per les dades dels nostres clients. Es per aquesta raó que complim totes les obligacions en matèria de protecció de dades.

Per a la vostra informació

El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya és l’únic organisme amb capacitat d’homologar a qualsevol empresa d’instal.lació i manteniment de sistemes de videovigilància que operin en espai públic.

La Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància (CCDVC) és l’òrgan consultiu i de control de la instal·lació i ús de càmeres de videovigilància per part de les forces i cossos de seguretat a la via pública. Està integrat pel president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; membres de la Fiscalia, membres dels Mossos d’Esquadra i membres de l’APDCAT.

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) és un organisme independent que vetlla per garantir el respecte als drets a la protecció de dades personals i l’accés a la informació corresponent. Això vol dir garantir que les persones sàpiguen qui tracta la seva informació i amb quina finalitat la pretén utilitzar, per poder decidir sobre el tractament que se’n faci. Configurada com a institució de dret públic, l’APDCAT té personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar per al compliment de la normativa sobre privacitat i potestat d’inspecció i sanció.