Alphanet Security Systems ha demostrat assolir una reducció de més del 50% dels fets delictius en els municipis on ha implantat el sistema

Instal·lant més de 150 punts de control amb una fiabilitat superior al 99%.

"La ciutat ha de ser segura i aquesta és la sensació que necessiten tenir els seus habitants. A través del reconeixement de matrícules s’identifiquen en temps real els vehicles que passen pels diferents indrets del municipi." Xavier Torramilans, CEO i Director Comercial de Alphanet Security Systems

Funcionament 24/7

Màxima fiabilitat +99%

Imatges d’alta qualitat

Detecció a més de 220km/h

Tràmits de legalització

Protecció de dades

video

Lectura i gravació de les matrícules

Generació de registres de localització, dia, hora i sentit de circulació de tots els vehicles.

policia

Consulta i investigacions policials

Anàlisi posterior dels arxius i de les gravacions, per la seguretat ciutadana.

estadistiques

Estadístiques i aforaments 

Generació d’informes personalitzables i aforaments, útils per la pacificació del trànsit.

advertencia

Avisos en temps real: prevenció del delicte

Detecció de vehicles inclosos en llistes negres. Generació d’avisos configurables.

CIUTATS I POBLES SEGURS, UN ESPAI DE CONVIVÈNCIA

L’objectiu és implantar mesures de seguretat que redueixin de forma significativa el risc que les amenaces es converteixin en delictes.

Tal com Alphanet ha demostrat en els municipis on ha implantat el sistema, assolint-se una reducció de més del 50% de fets delictius. Amb aquesta finalitat, la solució proposada per Alphanet és perfectament escalable i té capacitat d’ampliació per a futures necessitats.