Alphanet porta a terme un complert servei de manteniment i suport tècnic amb l’objectiu de garantir un funcionament òptim i assolir una màxima durabilitat de tots els sistemes de seguretat. Ens adaptem a les seves necessitats amb plans de manteniment personalitzats.

Manteniment preventiu


Gran part de la nostra tasca es centra en prevenir possibles incidències mitjançant exhaustives revisions periòdiques i el control remot de tots els sistemes.

Manteniment correctiu


Donem una resposta ràpida i eficaç a les possibles incidències, fins i tot, abans de que les detecti el client.

Monitorització


Alphanet disposa del seu propi Centre de Control per monitoritzar totes les seves instal·lacions de forma contínua. Disposem d’eines i protocols que garanteixen, no només el funcionament òptim dels sistemes, sino que també maximitzin la vida útil d’aquests. Treballem especialment en aquesta faceta del nostre servei per assolir grans resultats en el vostre projecte de seguretat.

Contacta’ns per més informació