Control automàtic d’incendi forestal

Sistema intel·ligent d’anàlisi de vídeo

Reconeixement facial automàtic

Control d’aforament de persones

Un dels propòsits fonamentals dels responsables polítics del municipi és la protecció i la seguretat dels ciutadans. En el moment de dissenyar un sistema de videovigilància urbana, el primer que s’ha de definir és cap a on volem anar, per fer cada petit pas del procés en la direcció correcta. En general, els accessos a les poblacions i determinats espais, depenent de cada tipologia de municipi, solen ser llocs susceptibles de monitoratge 24h.
Poder disposar d’imatges, i reconèixer persones i vehicles en les investigacions policials, un dels principals objectius.
La videovigilància és fonamental per a un sistema de seguretat i protecció sòlid, ja que permet disposar d’ulls i tenir enregistrat tota allò que passa ajudant a reduir els riscos interns i externs. Els sistemes moderns i intel·ligents poden gestionar la informació visual en temps real, des de pràcticament qualsevol localització, a qualsevol moment, a través de la xarxa.
Els avanços digitals, com la connectivitat basada en IP, permet a les institucions supervisar i documentar els esdeveniments amb major detall i proporcionar un nivell de coneixement i control del municipi que antigament era inimaginable.
Mentre que és crucial que els sistemes de seguretat per vídeo ofereixin els més alts nivells de protecció enfront de les amenaces emergents i existents i les canviants circumstàncies, aquests també poden oferir informació valuosa per a la gestió de la municipalitat, revelant oportunitats per millorar la mobilitat i assegurar la protecció dels ciutadans.

L’èxit dels projectes de videovigilància

A continuació es descriuen una sèrie de criteris a seguir per garantir l’èxit dels projectes tecnològics de videovigilància per seguretat ciutadana en entorns municipals. Llegeix més

Ciutats i pobles segurs, un espai de convivència

Alphanet ha evolucionat el concepte clàssic de videovigilància aportant la seva experiència i la tecnologia més avançada per convertir-lo en una eina moderna i professional al servei del seu municipi.

El sistema incorpora les més avançades eines d’anàlisi intel·ligent de vídeo, maximitzant les seves possibilitats i permetent optimitzar els recursos humans.
Paral·lelament es generen avisos proactius, creuant la informació captada pel sistema amb les bases de dades policials. D’aquesta manera s’aconsegueix un nou concepte de seguretat, que permet prevenir comportaments no desitjats abans que tinguin lloc, en contraposició amb la visió clàssica que actuava a posteriori.