La plataforma SCS – SMART CITY SURVEILLANCE gestiona la seguretat ciutadana i la mobilitat del seu municipi.

La plataforma SCS fomenta la transformació sostenible del municipi, pacifica el trànsit i redueix el nombre d’accidents, obtenint com a resultat la recuperació de la via pública com a espai de convivencia per als ciutadans.

CARACTERÍSTIQUES

Cerca de matrícules registrades per data, hora, càmera i matrícula.
Generació de llistes de matrícules d’interès policial.
Avisos en temps real del pas d’una matrícula d’interès policial introduïda al sistema.
Pantalla d’avisos en directe de presència de vehicle d’interès policial.